Πολιτική Απορρήτου

Στο [Website Αγγειοαίσθηση], δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Όταν επισκέπτεστε τον ισότοπο μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες αγγειοχειρουργικής μας στο ιατρείο μας, ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας, ιατρικό ιστορικό και άλλες σχετικές πληροφορίες. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία με νόμιμη, διαφάνεια και μόνο για τον επιδιωκόμενο σκοπό παροχής και βελτίωσης των υπηρεσιών μας. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή αποκάλυψης. Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή να ζητήσετε τον περιορισμό της.